Współcześnie pojęcie artykułów pierwszej potrzeby zostało swoiście przewartościowane, nie są już to dobra czysto spożywcze, ale również artykułu traktowane, jako luksusowe. Przykładem tego typu produktów stały się między innymi torebki hurt do fizycznych sklepów detalicznych jak i sieciowych tych artykułów stał się niezbędny dla prawidłowego funkcjonowania na rynku wielu przedsiębiorstw oraz planowania działań mających na celu wytrzymanie naporu wszechobecnej konkurencji. Torebki stały się artykułem niezbędnym wraz z zachodzącymi zmianami gospodarczymi umożliwiającymi przeciętnemu klientowi zakup dóbr, na które wcześniej nie mógł sobie pozwolić lub nie miał do nich dostępu. Wraz z ekspansją rynkową oraz powstawaniem nowych firm dostęp oraz możliwości wyboru umożliwiły swobodny przepływ artykułów między sprzedawcą, a klientem. Torebki należą do specyficznej kategorii artykułów, które stanowią wydajne narzędzie w procesie budowania własnego pozytywnego wizerunku, fakt ten znacznie przyczynił się do zaistnienia oraz ustawicznego rozwoju całej sfery hurtowniczej zajmującej się zaopatrywaniem sprzedawców.